Κατέβασέ το
PSD2 API

Βρείτε το Cosmote Payment’s PSD2 API SandBox για ενσωμάτωση και δοκιμές.

Οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους για ενσωμάτωση και δοκιμές του Cosmote Payment's PSD2 API Sandbox.

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://priora.saltedge.com/docs/berlingroup/cosmote_sandbox_gr_xf#getting-started

και μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών εδώ:

https://priora-demo.saltedge.com/users/sign_in